23/07/2024

Vimma

Pokerimusiikkilehti

Verkkosivujen tietosuojakäytäntö

Kunnioitamme verkkosivuillamme vimma.info vierailevien käyttäjien yksityisyyden suojaa. Käsittelemme verkkosivujemme kautta syöttämiäsi tietoja luottamuksellisesti henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka käytämme ja käsittelemme sinusta verkkosivujemme käyttäjänä keräämiämme tietoja. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt tällä sivulla kuvatut tietosuoja- ja evästekäytännöt. Sivuston käyttäjänä annat suostumuksesi evästeiden tallentamiseen sallimalla evästeet selaimen asetuksissa.

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

Mitä tietoja keräämme?

Vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme sinusta anonyymisti verkkosivujen käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteesi, tietoja selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista. Käytämme keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämiseen ja parantamiseen.

Keräämme verkkosivujemme kautta ainoastaan henkilötietoja, jotka vapaaehtoisesti lähetät meille. Täyttäessäsi yhteydenottolomakkeen verkkosivujemme kautta sinulta kysytään nimeä ja sähköpostiosoitetta. Voit halutessasi täyttää myös puhelinnumerosi ja lisätietoja yhteydenottopyyntöön liittyen. Kysymme mahdollisesti sähköpostiosoitettasi tai muita tarkoituksenmukaisia henkilötietoja myös ladatessasi julkaisuja verkkosivuiltamme tai ilmoittautuessasi esimerkiksi meidän tai kumppaneidemme järjestämiin tapahtumiin.

Mikäli olet selaimessasi sallinut evästeet, IP-osoitteesi voidaan yhdistää verkkosivuillamme syöttämiisi tietoihin asiakasviestinnän parantamiseksi. Toisaalta joissain tapauksissa salaamme IP-osoitteen valmiiksi niin, ettei sitä voida jäljittää käyttäjään.

Kuinkakäytämmetietojasi?

  • Yhteydenottopyyntöjenkäsittelyyn ja niihinvastaamiseen
  • Esittääksemmeverkkosivujemmesisältöäkäyttämällesilaitteelleparhaitensoveltuvallatavalla
  • Verkkosivujemmekäytönseurantaansekäkäyttökokemuksen ja toiminnallisuudenparantamiseen
  • Myynninedistämis- ja markkinointikampanjoidentehokkuudenseuraamiseen
  • Lain sallimissapuitteissapalveluidemmemarkkinointiin ja tarjotaksemmesinulletuotteita ja palveluja
  • Asiakasviestinnänparantamiseksi ja potentiaalistenasiakkaidentunnistamiseksi

Luovutammekotietojaeteenpäin?

Emme luovutahenkilötietojasi vimma.info sivustonulkopuolelle ja käytämmetietojasiainoastaantämäntietosuojakäytännönmukaisesti. Tietojenkäyttöoikeusonvainpalveluksessammeolevillahenkilöillä, jotkatarvitsevattietojatyötehtäviensäsuorittamiseksi. Tietojasieiluovutetamuilleorganisaatioillekaupallisiintarkoituksiin.

Poikkeuksenaedelliseen, tietojasivoidaansiirtäähenkilötietolainpuitteissameillepalvelujatuottavilleyrityksillemyösEU:n ja ETA:nulkopuolelle. Kolmansillaosapuolillaei ole lupaakäyttäätietojaomiintarkoituksiinsa, ja heidäntulee olla sitoutuneitavarmistamaanriittävätietosuojantasontoteutuminen.

Mitenvoitvaikuttaatietojenkeräämiseen?

Sinulla on oikeustarkastaamitätietojasinustasäilytämme ja tehdätietoihinkorjauksia ja muutoksia ja halutessasipyytäätietojenpoistamista. Sinulla on myösoikeuskieltäätietojesikäyttösuoramarkkinointiin.

  • Pyynnötedellämainittuihinliittyenvoitoimittaajokosähköpostitse scott@vimma.info
  • Voitlähettääpyynnönyhteydenottolomakkeellaverkkosivujemmekautta

Jos et haluaverkkosivujemmetallentavanevästetiedostoja, se on mahdollistakieltääselaimenasetuksissasivustokohtaisesti tai kokonaan. Voitmyöspoistaaselaimesitallentamatevästetiedostotmillointahansa. Esimerkiksi:

Onkuitenkinhuomioitava, ettäevästetiedostojenkieltäminenvoivaikuttaasivustontoiminnallisuuteen.

Evästeidenkäyttö

Cookie- elievästetiedostoontietokoneelletallennettavapienitekstitiedosto. Käytämmeverkkosivuillammeevästetiedostojaensisijaisestiparantaaksemmesivustonkäyttökokemusta ja toiminnallisuuttasekäarvioidaksemme, mitensivuillaolevaasisältöäkäytetään. Verkkosivuillammekäyttämämmeevästeeteivätkeräähenkilötietoja.

Käytämmeverkkosivuillammemyöskolmansienosapuoliensivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmiä, kuten Google Analytics. Järjestelmätkeräävätsivustollakävijöistätiettyjätietojaevästetiedostojenavulla, jottasivustonkäyttöävoidaanarvioida ja parantaa. Näitätietojaovatesimerkiksimitäkauttakäyttäjäonlöytänytsivustolle ja mitenhäntoimiisivustolla. Järjestelmientarjoajatvälittävät ja säilyttävätkerätyttiedotpalvelimillaan.

Google Analyticsvoiluovuttaatietojamyöskolmansilleosapuolillemikäli se käyttääkolmansiaosapuoliakerätyntiedonkäsittelijöinätaimikälilakivaatiitietojenluovuttamista. Google ilmoittaa, että se tallentaavainei-yksilöiviätietojaeli se eiyhdistäkerättyjätietojayksittäiseenhenkilöön. Google Analytics käyttääenimmäkseenensimmäisenosapuolenevästeitäsivustoanalytiikkapalveluntuottamiseksi.

Mihinvoitottaayhteyttä?

Tietosuojaan ja evästeidenkäyttöönliittyvissätiedusteluissapyydämmesinuaottamaanyhteyttäsähköpostitse scott@vimma.info.